Цени за услугите на Пантекна ООД

Цените зависят от желаната за вас услуга и вложените части и материали.

Монтаж на климатик

Отоплителна инсталация

Демонтаж на климатик

Вентилационна инсталация